Dalam pelatihan yang diselengarakan oleh IKPAMI selain pemaparan materi oleh para narasumber juga ada praktek dalam bentuk workshop alat diagnostik, setting mesin fako, pengenalan intrumen, pengenalan bahan habis dan draping serta pada akhir pelatihan di lakukan ujian kompetensi sebagai standart kelulusan peserta pelatihan.